Γιατί πρέπει να μάθω Γαλλικά

Υπάρχουν 6 βασικά διπλώματα στα Γαλλικά και οι εξετάσεις διοργανώνονται 2 φορές τον χρόνο τον Μάιο και τον Δεκέμβριο:

1.ΔΙΠΛΩΜΑ DELF Α1


Παιδιά ηλικίας :12-13 ετών: Οι μαθητές επικοινωνουν στα
γαλλικά χρησιμοποιώντας εκφράσεις στον γραπτό και
προφορικό λόγο με σκοπό την επικοινωνία σε οικίες και
καθημερινές καταστάσεις. Προετοιμασία για το δίπλωμα DELF
A1 .
2.ΔΙΠΛΩΜΑ DELF Α2


Παιδιά ηλικίας :13-14 ετών :Τα παιδιά μαθαίνουν βασικά
γραμματικά φαινόμενα και γράφουν φιλικά και περιγραφικά
γράμματα.Στα προφορικά συμμετέχουν σε συζητήσεις-
διαλόγους για τρέχοντα θέματα.Προετοιμασία για το δίπλωμα
DELF A2 .
3.ΔΙΠΛΩΜΑ DELF Β1 (Μέτρια γνώση )


Παιδιά ηλικίας : 14-15 ετών: Οι μαθητές εμπλουτίζουν το
λεξιλόγιό τους και τις γραμματικές τους γνώσεις για να έχουν
την δυνατότητα να κατανοήσουν και να συμμετέχουν σε
συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας καθώς και την ικανότητα
προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και
κειμένων.Προετοιμασία για το δίπλωμα DELF B1 .
4.ΔΙΠΛΩΜΑ DELF Β2 (Καλή γνώση )


Παιδιά ηλικίας :15-16 ετών :Με τις κατάλληλες μεθόδους τα
παιδιά διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την
γαλλόφωνη κουλτούρα.Μαθαίνουν επίσης να οργανώνουν την
σκέψη τους και να επιχειρηματολογούν με στόχο την ορθή
γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων .Οι
εκθέσεις αφορούν επίσημα γράμματα εως 250
λέξεων.Προετοιμασία για το δίπλωμα Β2 .
5.ΔΙΠΛΩΜΑ DALF C1( Πολύ καλή γνώση )


.
6.ΔΙΠΛΩΜΑ DALF C2 (Aριστη γνώση)


.

Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ηλικία για να ξεκινήσεικάποιο παιδί τα Γαλλικά ως πρώτη ή ως δεύτερη ξέννη γλώσσα.Μπορεί να θέλει να ξεκινήσει στο νηπιαγωγείο, στηνΑ΄ , Β΄ ή στην Γ΄ δημοτικού.Η πλειοψηφία των μαθητώνξεκινούν την Γαλλική γλώσσα Δ΄ ή στην Ε΄ δημοτικού που εισάγεται η γλώσσα αυτή ως μάθημα στο σχολείο.

1    Tα Γαλλικά μιλιούνται σε όλο τον κόσμο

2     Είναι ένα πλεονέκτημα για την επαγγελματική

μας καριέρα

Μπορούμε να σπουδάσουμε στην Γαλλία

4     Κατανοούμε καλύτερα τον γαλλικό πολιτισμό

5     Μπορούμε να ταξιδέψουμε πιο εύκολα στις γαλλόφωνες χώρες

6  Τα Γαλλικά χρησιμοπιούνται ευθέως στις διεθνής σχέσεις

7Εχουμε πρόσβαση σε όλα τα γαλλόφωνα Μ.Μ.Ε

8Υπάρχουν γαλλικά σχολεία σε όλο τον κόσμο

9Με τα Γαλλικά μαθαίνουμε πιο εύκολα άλλες ξένες γλώσσες

10Τέλος είναι η γλώσσα του έρωτα ,του πνέυματος και των επιστημών.

Υπάρχουν σήμερα πολλοί λόγοι για να μάθει κάποιος γαλλικά

Οι δέκα πιο σημαντικοί είναι οι εξής :

Στο φροντιστήριό μας υπάρχουν τμήματα για όλες τις ηλικίες
και όλα τα επίπεδα ανάλογα με την επιθυμία του καθενός για
την γλώσσα.

Παιδιά ηλικίας :4-6 ετών:

με την χρήση διασκεδαστικών και
διαδραστικών δραστηριοτήτων (παιχνίδια και τραγούδια) τα
παιδιά αποκτούν την πρώτη τους επαφή μα την Γαλλική
γλώσσα.

Παιδιά ηλικίας : 7-8 ετών: τα παιδιά έρχονται σεπαφή με την
γραφή και την ανάγνωση χρησιμοποποιώντας τα κατάλληλα
βιβλία που αρμόζουν στην ηλικία τους.

Παιδιά ηλικίας : 9-11 ετών:

στην ηλικία αυτή τα παιδιά
μαθαίνουν να γράφουν με άνεση και να επικοινωνούν τις
βασικές εκφράσεις της Γαλλική γλώσσας.

Προετοιμασία για τα
διπλώματα DELF A1 PRIM και DELF A2 PRIM (προαιρετικά ).