Γιατί πρέπει να μάθω Γερμανικά

2 Είναι η πιο διαδεδοµένη µητρική γλώσσα στην Ευρώπη: το 1/3 των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκέφτεται, µιλάει και γράφει Γερµανικά.

Image by AC Almelor

1 Τα Γερµανικά είναι εύκολη γλώσσα για µας τους Έλληνες γιατί παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες µε τα Ελληνικά, τόσο στη δοµή της γραµµατικής και τη σύνταξη όσο και στον τρόπο σκέψης. Η γνώση των Αγγλικών βοηθάει στην εκµάθηση των Γερµανικών καθώς συγγενεύουν, αφού και οι δύο ανήκουν στην ίδια γλωσσική οικογένεια.

3 Τα Γερµανικά είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα στην Ελλάδα µετά τα Αγγλικά. Οι περισσότεροι υποψήφιοι για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας εξετάζονται, µετά τα Αγγλικά, στα Γερµανικά.

Image by javier trueba
ellada-germania_simea.jpg

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ GOETHE/ÖSD INSTITUM (A1-B2)

A1


Ο υποψήφιος αναμένεται να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικίες, καθημερινές
εκφράσεις και πολύ απλές προτάσεις, οι οποίες τον βοηθούν να ικανοποιήσει
συγκεκριμένες ανάγκες του. ́Να παρουσιάζει τον εαυτό του ή άλλα πρόσωπα και να
κάνει απλές προσωπικές ερωτήσεις –να ρωτάει για παράδειγμα, που μένει ο
συνομιλητής του, τι ανθρώπους γνωρίζει ή τι πράγματα έχει – και να είναι σε θέση να
απαντήσει σε παρόμοιες ερωτήσεις. Να επικοινωνεί με απλό τρόπο, υπό την
προϋπόθεση ότι οι συνομιλητές του μιλούν αργά και κατανοητά και είναι πρόθυμοι να
βοηθήσουν αν παραστεί ανάγκη.
A2


Ο υποψήφιος αναμένεται να κατανοεί προτάσεις και συνηθισμένες εκφράσεις που
έχουν άμεση σχέση με τις εμπειρίες του (π.χ. πληροφορίες για τον εαυτό του και την
οικογένειά του, για αγορές, την εργασία, το άμεσο περιβάλλον). 'Εχει την ικανότητα να
επικοινωνεί σε απλές καθημερινές περιστάσεις, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για
οικεία και συνηθισμένα θέματα. Μιλάει με απλό τρόπο για την καταγωγή και την
εκπαίδευσή του, το περιβάλλον του και ό,τι έχει σχέση με τις άμεσες ανάγκες του.
B1


Ο υποψήφιος αναμένεται να κατανοεί τα βασικά σημεία του λόγου, αν χρησιμοποιείται
κατανοητή επίσημη γλώσσα και αν πρόκειται για οικεία θέματα σχετικά με την
εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ. Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε συνθήκες
που προσφέρονται για τη χρήση της κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε περιοχές όπου
χρησιμοποιείται αυτή η γλώσσα. Να διατυπώνει απλό και συνεκτικό λόγο για οικεία
θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος. Να περιγράφει εμπειρίες και γεγονότα,
όνειρα, ελπίδες και στόχους, καθώς επίσης να αιτιολογεί και να εξηγεί σύντομα τα
σχέδια και τις απόψεις του.
B2


Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοεί τα κύρια νοήματα σύνθετων κειμένων που
πραγματεύονται συγκεκριμένα ή αφηρημένα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις
πάνω στο δικό του ειδικό τομέα. Συνεννοείται με ευχέρεια και αμεσότητα με άτομα που
έχουν ως μητρική τη γλώσσα-στόχο, καθιστώντας τη συνομιλία μαζί τους φυσική και
απρόσκοπτη και για τις δύο πλευρές. Μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις του διεξοδικά
και με σαφήνεια, να εξηγεί τη θέση του πάνω σε ένα επίκαιρο ζήτημα και να αναφέρει
τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων.

Image by Adeolu Eletu

4Η εκµάθηση ξένων γλωσσών είναι αναγκαίο εφόδιο για µια επιτυχηµένη επαγγελµατική σταδιοδροµία. Ενώ µέχρι σήµερα η γνώση των Αγγλικών θεωρείται δεδοµένη και απαραίτητη, σε πολλές περιπτώσεις η γνώση µιας δεύτερης ξένης γλώσσας, ιδιαίτερα των Γερµανικών, δεν είναι µόνο προτιµητέα αλλά αποτελεί προϋπόθεση.

germanikes poliethnikes.jpg

5Η Γερµανία είναι η χώρα µε τις µεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα και ο σηµαντικότερος εµπορικός εταίρος της. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών εισαγωγών και εξαγωγών γίνεται κυρίως από και προς τη Γερµανία. Ακόµη, οι περισσότερες ιστοσελίδες στο Internet είναι πλέον γραµµένες εκτός από Αγγλικά και στα Γερµανικά, λόγω της αυξηµένης επιχειρηµατικής δραστηριότητας των γερµανικών εταίρων.

aerodromio-metanastes.jpg

6 Πολλοί Έλληνες έχουν περάσει ένα µεγάλο διάστηµα της ζωής τους σε γερµανόφωνες χώρες ως µετανάστες, αρκετοί µάλιστα από αυτούς εξακολουθούν να ζουν εκεί µέχρι σήµερα. 

Image by Vasily Koloda
Image by Urban Sanden

7 Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν τα πανεπιστήµια της Γερµανίας για σπουδές, επειδή θεωρούνται, µαζί µε τα αγγλικά πανεπιστήµια, από τα καλύτερα στον κόσµο. Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γερµανία διακρίνεται για το υψηλό της επίπεδο και το χαµηλό κόστος ζωής καθώς δεν απαιτούνται δίδακτρα πανεπιστηµιακών σπουδών. 

8 Το 40% των τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα προέρχονται από γερµανόφωνες χώρες.