Γιατί πρέπει να μάθω Γερμανικά

2 Είναι η πιο διαδεδοµένη µητρική γλώσσα στην Ευρώπη: το 1/3 των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκέφτεται, µιλάει και γράφει Γερµανικά.

1 Τα Γερµανικά είναι εύκολη γλώσσα για µας τους Έλληνες γιατί παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες µε τα Ελληνικά, τόσο στη δοµή της γραµµατικής και τη σύνταξη όσο και στον τρόπο σκέψης. Η γνώση των Αγγλικών βοηθάει στην εκµάθηση των Γερµανικών καθώς συγγενεύουν, αφού και οι δύο ανήκουν στην ίδια γλωσσική οικογένεια.

3 Τα Γερµανικά είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα στην Ελλάδα µετά τα Αγγλικά. Οι περισσότεροι υποψήφιοι για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας εξετάζονται, µετά τα Αγγλικά, στα Γερµανικά.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ GOETHE/ÖSD INSTITUM (A1-B2)

Trains & Taxis


 • The Italian Train System is extensive. AV or high speed are modern and fast. We will reserve for you. Local style trains may have paper tickets. Remember to validate on the platform!
 • Overhead and storage space is very limited. Travel light!
 • Taxis wait at taxi stands. You can also call a taxi, in which case the meter will already be activated. No UBER or LYFT in Italy. Never hand a taxi driver anything larger than a 20€ bill! (Remember to break larger bills!)​​​​​​
 • Pickpocketing can be an issue, especially in Rome . Take precautions on local subways/buses!
Behind the Wheel


 • Be sure you know when and where a car is necessary. Don’t need it; Don’t rent it!
 • An International Driving Permit (IDP) is mandatory when renting a car (issued through AAA)
 • Most cars use diesel fuel and stick shift. Great gas mileage!
 • In-town parking: Big cities are NOT car-friendly and smaller towns offer municipal “pay & display” lots on the outskirts of town
 • Small town car rental agencies usually close on Saturdays around 1 PM and reopen Monday morning. Plan accordingly!
 • On the Autostrada: Keep right except to pass! Passing on the right is a big no-no!
 • Avoid the TELEPASS and credit card toll lanes on the Autostrada. They may not accept your offshore credit cards!
 • The same goes for gas station credit card terminals! Best to gas up during normal business hours & avoid Sundays! (Or pre-purchase the “full tank guarantee”)
 • The speed & reliability of Google Maps/Waze depends on your data plan ​
 • We recommend a portable GPS with European software
 • Keep your headlights on—even in the daytime!
 • Sorry folks, NO right on red!
 • Familiarize yourself with European road signs: speed limits, ZTLs, etc. are commonly enforced by camera and fines are hefty! (Refer to BTC video)
 • Highway rest stops, notably AUTOGRILL & CIAO, are a cut above. Italians almost NEVER eat in the car. (Remember: dining is an art form!)
Dining


 • Italian espresso is ristretta e forte (short and strong!). An Americano is basically an espresso with hot water added
 • Italians are growing accustomed to the American-style all-day cappuccino, but traditionally drink it only in the morning! Take cream in your coffee? Order a CAFFÈ latte! Asking for a latte will get you a glass of milk!
 • Italians don’t like ice and hotels do not have ice makers in the hallways
 • Tipping at restaurants is generally optional, but we suggest leaving a 5%-10% tip in cash–there is no gratuity line on credit card slips
 • Some restaurants add a mandatory tip–perfectly legit. No need to tip beyond that
 • Many restaurants charge a “coperto,” or cover, typically 2-3€/person (also legit-courtesy tip please!)
 • Expect to see a BAR on every corner; they’re Italy’s version of a café. Prepay the cashier (cassa) then order from the barista by showing your receipt (scontrino)
 • When using a bathroom (bagno) in a BAR, it’s a courtesy to make a purchase – a coffee or a bottle of water should suffice! (Also: Please travel with handy pocket tissues!)
 • Some BARs have dining tables. They may be reserved for table service. Ask before sitting down!
 • The evening stroll (passeggiata) is a lovely Italian tradition, great people-watching, and a good excuse for a pre-dinner gelato!!
 • Another lovely tradition is the aperitivo. BARS serve light snacks to accompany a glass of wine or Italian-style bubbly!
 • When ordering vino, try locally grown vintages!
 • At restaurants, ask what’s in season. Italians pride themselves on fresh ingredients and have limited the use of GMOs, antibiotics and steroids in food production!
 • Dining Hours: Lunch is generally served from ~12:00-2:00 PM. Most eateries close for the afternoon. Show up for a late lunch/early dinner at your own risk!
 • Italian meals traditionally consist of several sequenced courses:
  • Antipasto (starters or samplers)
  • Primo (a starch, like pasta or risotto)
  • Secondo (usually meat or fish)
  • Dolce (dessert)
 • Europeans don’t do sweet ‘n’ sour. Traditionally savory (salato) precedes sweet (dolce)
 • Someone gluten-intolerant is celiaco/a and vegetarian is vegetariano/a
Shopping


 • Retail stores and offices, including small-town car rental agencies, often close for lunch. The duration of lunch-breaks varies, but can be 2.5-3 hours
 • Many boutique shops are closed on Sunday and occasionally on Monday mornings
 • Carry cash for smaller purchases
 • Sales tax (VAT) is already included in the price . The VAT refund (look for a TAX-FREE decal in the window) can be a big savings on major purchases (above ~750€) but be prepared for paperwork
Logistics


 • Many towns have fun annual festivals (a festa, sagra, or in the case of medieval festivals; palio). Festivals normally occur in summer/fall and often revolve around a theme (handcrafts, saints, or local foods like truffles or olives)
 • Many towns and villages also have weekly markets, which can include (fresh!!) food, clothing, accoutrements and more!
 • Specialty markets (antiques, furniture, etc.) occur less frequently (every month or so). Keep an ear to the ground!
 • Day-month-year: In most of Europe, the month appears AFTER the day, e.g. 07-11-18 stands for November 7, 2018
 • Italians also use 24-hour format, e.g. 18h00 is 6pm! (One easy trick to convert: subtract 12!)
 • Italy has a slew of holidays: 01JAN, 06JAN, Easter Sunday & Monday, 25APR, 01MAY, 02JUN, 15AUG, 01NOV, 08DEC, 25DEC & 26DEC
 • Towns and cities also celebrate their patron Saint’s Day, e.g. 24JUN in Florence, 29JUN in Rome
 • Italy uses the metric system; start converting!
Italy Fun Facts


 • Italy is a mountainous peninsula about 1,600KM long from top to bottom – that is about 1,000 miles and a lot of shoreline ​
 • The country is divided into 20 Regions and subdivided into 100 Provinces
 • The population is about 60 million
 • Other than in German-speaking Alto Adige, Italian is the official language. This charming and expressive language also features multiple local dialects!
 • Most of the year Italy is 6 hours ahead of the Eastern Time Zone. (Exceptions are the transitions to/from DST in March and October)
 • The climate in Italy varies considerably. Northern Italy is generally cold in winter and hot & humid in summer. Southern Italy has mild winters and hot summers. The climate of central Italy is comparable to the DC area. Uncrowded off-season travel has many advantages!

4Η εκµάθηση ξένων γλωσσών είναι αναγκαίο εφόδιο για µια επιτυχηµένη επαγγελµατική σταδιοδροµία. Ενώ µέχρι σήµερα η γνώση των Αγγλικών θεωρείται δεδοµένη και απαραίτητη, σε πολλές περιπτώσεις η γνώση µιας δεύτερης ξένης γλώσσας, ιδιαίτερα των Γερµανικών, δεν είναι µόνο προτιµητέα αλλά αποτελεί προϋπόθεση.

5Η Γερµανία είναι η χώρα µε τις µεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα και ο σηµαντικότερος εµπορικός εταίρος της. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών εισαγωγών και εξαγωγών γίνεται κυρίως από και προς τη Γερµανία. Ακόµη, οι περισσότερες ιστοσελίδες στο Internet είναι πλέον γραµµένες εκτός από Αγγλικά και στα Γερµανικά, λόγω της αυξηµένης επιχειρηµατικής δραστηριότητας των γερµανικών εταίρων.

6 Πολλοί Έλληνες έχουν περάσει ένα µεγάλο διάστηµα της ζωής τους σε γερµανόφωνες χώρες ως µετανάστες, αρκετοί µάλιστα από αυτούς εξακολουθούν να ζουν εκεί µέχρι σήµερα. 

7 Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν τα πανεπιστήµια της Γερµανίας για σπουδές, επειδή θεωρούνται, µαζί µε τα αγγλικά πανεπιστήµια, από τα καλύτερα στον κόσµο. Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γερµανία διακρίνεται για το υψηλό της επίπεδο και το χαµηλό κόστος ζωής καθώς δεν απαιτούνται δίδακτρα πανεπιστηµιακών σπουδών. 

8 Το 40% των τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα προέρχονται από γερµανόφωνες χώρες.

Αν θέλετε να λαμβάνετε δωρεάν newsletters(ενημερωτικό υλικό) της εταιρίας μας, εγγραφείτε στη λίστα.

© 2020 by HELLO. Proudly created with

grow-business.gr