Γιατί πρέπει να μάθω Ισπάνικα

Η ισπανική γλώσσα είναι επίσημη γλώσσα σε 21 χώρες. Επίσης υπάρχουν χώρες όπου τη
μιλούν χωρίς να είναι επίσημη γλώσσα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα υπάρχουν 40
εκατομμύρια ισπανόφωνοι. Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Θερβάντες τη μιλούν πάνω από 470
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο, γεγονός που την καθιστά την τρίτη πιο ομιλούμενη γλώσσα
στον κόσμο μετά τα αγγλικά και τα κινέζικα.Επιπλέον είναι η δεύτερη γλώσσα που χρησιμοποιείται
περισσότερο στο ίντερνετ.
Έχεις πλέον καμια αμφιβολία γιατί να μάθεις ισπανικά; Στο Hello προσφέρουμε μαθήματα
ισπανικών για ενήλικες και παιδιά με τμήματα ολιγομελή και σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης και
μεταδίδουμε την αγάπη μας για τη γλώσσα και τον πλούσιο πολιτισμό της.

Διπλώματα Dele.
(Diploma de español como lengua extranjera, Δίπλωμα ισπανικής ως ξένη γλώσσα)

Διπλώματα Dele. (Diploma de español como lengua extranjera, Δίπλωμα ισπανικής ως ξένη γλώσσα)

Α1 και Α1 escolar


Είναι το πρώτο από τα έξι διπλώματα Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου
του να ανταποκρίνεται και να επικοινωνεί σε απλές καταστάσεις σχετικές με θέματα καθημερινά που
αποσκοπούν στην ικανοποίηση άμεσων αναγκών.
Η εξέταση αποτελείται από τέσσερις δοκιμασίες σε πεδία γενικής χρήσης της γλώσσας:
Κατανόηση γραπτού λόγου (45 λεπτά)
Κατανόηση προφορικού λόγου (20 λεπτά)
Παραγωγή γραπτού λόγου (25 λεπτά)
Παραγωγή προφορικού λόγου (15 λεπτά)
Α2


Είναι το δεύτερο από τα έξι διπλώματα. Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου του
να κατανοεί και να χρησιμοποιεί φράσεις και εκφράσεις της καθημερινότητας που χρησιμοποιούνται
συχνά και έχουν σχέση με τομείς της εμπειρίας του και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για εσάς (βασικές
πληροφορίες για τον εαυτό σας και την οικογένειά σας, αγορές, μέρη ενδιαφέροντος, ασχολίες, κλπ.).
Η εξέταση αποτελείται από τέσσερεις δοκιμασίες σε πεδία γενικής χρήσης της γλώσσας:
Κατανόηση γραπτού λόγου (60 λεπτά)
Κατανόηση προφορικού λόγου (35 λεπτά)
Παραγωγή γραπτού λόγου (50 λεπτά)
Παραγωγή προφορικού λόγου (15 λεπτά)
B1


Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθει κάποιος
ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης.
Η εξέταση συνίσταται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

Κατανόηση γραπτού λόγου (70 λεπτά)
Κατανόηση προφορικού λόγου (40 λεπτά) Παραγωγή γραπτού λόγου (60 λεπτά). Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (15 .)
A2-B1 escolar


Είναι τα αντίστοιχα Α2 και Β1 αλλά απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 11 εώς 17. Πρόκειται για
διαβαθμισμένη εξέταση και ανάλογα με τη βαθμολογία παίρνει κανείς και το αντίστοιχο πτυχίο.
Β2


Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταπεξέλθει
ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, που δεν απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της
γλώσσας.

Η εξέταση συνίσταται από τις παρακάτω δοκιμασίες:
•Κατανόηση γραπτού λόγου (70 λεπτά)
•Κατανόηση προφορικού λόγου (40 λεπτά).
•Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και
επικοινωνία (80 λεπτά)
•Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία
(20 λεπτά / 20 λεπτά προετοιμασίας)
C1


Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να μπορεί
να εκφράζεται αυθόρμητα και με ευχέρεια χωρίς προφανή προσπάθεια εξεύρεσης της κατάλληλης
έκφρασης.

Συνίσταται στις παρακάτω δοκιμασίες:
Κατανόηση γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας (90 λεπτά) •Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας (50 λεπτά)
•Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και
επικοινωνία (80 λεπτά)
•Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία
(20 λεπτά / 20 λεπτά προετοιμασίας)
C2


Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να
ανταποκρίνεται σε καταστάσεις που απαιτούν προχωρημένη χρήση της γλώσσας και γνώσεις της
ισπανικής κουλτούρας.

Το διαγώνισμα του DELE C2 αποτελείται από τις ακόλουθες δοκιμασίες:
•Χρήση της γλώσσας, Κατανόηση γραπτού λόγου και ακουστική κατανόηση (105 λεπτά)
•Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου και κατανόηση κειμένου, παραγωγή γραπτού
λόγου και επικοινωνία (150 λεπτά)
•Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση κειμένου και παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20
λεπτά / 30 λεπτά προετοιμασίας)

Διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Θερβάντες κι έχουν απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Τα διπλώματα
Dele είναι έξι. Α1,Α2,Β1,Β2,C1,C2 .
Επίσης υπάρχουν δύο σχολικά επίπεδα A1 escolar και A2-B1 escolar. Τα θέματα που πραγματεύεται
είναι κατάλληλα γι αυτές τις ηλικίες.
Οι εξετάσεις Dele στην Ελλάδα διεξάγονται 5 φορές το χρόνο( Απρίλιο, Μάιο, Ιούλιο, Οκτώβριο και
Νοέμβριο) ενώ για τα Dele escolar υπάρχει μόνο μια εξεταστική αυτή του Μαΐου.

ΚΡΑΤΙΚΌ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ.

Το ΚΠΓ είναι διαβαθμισμένο σύστημα εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας που πιστοποιεί και τα έξιδιαφορετικά επίπεδα γνώσης Ισπανικών και αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.Τα επίπεδα είναι:Α1-Α2 Στοιχειώδης γνώση – Βασική γνώσηΒ1-Β2 Μέτρια γνώση - Καλή γνώσηΓ1-Γ2 Πολύ καλή γνώση - Άριστη γνώσηΤα πτυχία του ΚΠΓ είναι διαβαθμισμένα . Η βάση είναι το 60 και η μέγιστη βαθμολογία είναι το 200.Από 60 έως και 119 παίρνεις το επίπεδο 1 και αντίστοιχα από 120 έως 200 το επίπεδο 2.Η δομή του αποτελείται από 4 ενότητες:κατανόηση γραπτού λόγουκατανόηση προφορικού λόγουπαραγωγή γραπτού λόγουπαραγωγή προσφορικού λόγουΟι εξετάσεις διοργανώνονται δυο φορές το χρόνο.( Νοέμβριο και Μάιο ή Ιούνιο)

10 Λόγοι για να μάθεισ Ισπανικ

Image by Kelsey Knight

1.Υπάρχουν πάνω από 470 εκατομμύρια ομιλητές: επίσημη γλώσσα σε 21 χώρες.

kids-multi.jpg

2.Σύμφωνα με το Instituto Cervantes υπολογίζεται ότι μέχρι το έτος 2050, 600 εκατομμύρια άτομα θα
μιλούν ισπανικά παγκοσμίως

csm_multikulturelle_teams_b0602de4d8.jpg

3.Στις ΗΠΑ το 12% του πληθυσμού (40 εκατομμύρια) μιλάει ισπανικά.

images (1).jpg

4.Είναι η δευτερη γλώσσα που χρησιμοποιείται περισσότερο στο διαδίκτυο

Image by Donny Jiang

5.Μετατρέπεται σταθερά σε γλώσσα της παγκόσμιας οικονομίας. Κυριαρχεί, μετά την Αγγλική, και
στη ναυτιλία.