Φορείς πιστοποίησης

Pearson ELT Greece

We are proud to announce that Pearson and York Presshave joined forces in Greece, to provide innovative contentdesigned to follow the Greek ELT syllabus.

Center for Applied Linguistics and Language Studies

The Hellenic American Union has been a leader in designing and providing life-long learning opportunities for hundreds of thousands of women and men

Για κάθε μαθητή σε κάθε βήμα της πορείας του

Μαζί μας θα μάθετε Αγγλικά και θα κατοχυρώσετε τις γνώσεις σας σε παγκόσμιο επίπεδο.